Borang Tempahan Lawatan

Tempahan Perkhidmatan Lawatan

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pra Syarat

PRA SYARAT LAWATAN

 1. Tempahan slot lawatan mestilah dibuat 7 HARI BEKERJA sebelum tarikh lawatan sebenar. Perubahan tarikh atau pembatalan hendaklah dibuat 3 HARI SEBELUM tarikh lawatan asal.
 2. Dua (2) slot lawatan rasmi sahaja disediakan pada setiap hari.
 3. Sebarang jamuan daripada pihak luar atau dibawa bersama semasa lawatan adalah dibenarkan di kawasan yang disediakan. Jamuan yang disediakan oleh pihak masjid adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kesesuaian pihak masjid.
 4. Semua permohonan dan perubahan tarikh lawatan adalah tertakluk kepada kekosongan.

WAKTU LAWATAN

Lawatan Rasmi                                                                                                                                                                                                                                Isnin hingga  Jumaat : 9.00 pagi - 5.00 petang

Lawatan Tidak Rasmi                                                                                                                                                                                                                      Isnin hingga  Jumaat : 9.00 pagi - 6.00 petang

Jenis Lawatan : 

1. Lawatan Rasmi

 • Pengisian lawatan adalah taklimat pengurusan dan pelancongan masjid.
 • Pelawat akan dibawa ke seluruh kawasan masjid bersama Dai Pelancongan Masjid.

2. Lawatan Tidak Rasmi

 • Lawatan di luar waktu pejabat / persinggahan untuk khidmat diri / menggunakan kemudahan asas masjid
 • Tiada taklimat pengurusan dan pelancongan masjid, namun masjid menyediakan Dai Pelancongan Masjid untuk menyantuni pelawat mengikut masa yang telah ditetapkan.

 Tarikh Tempahan
*
*


Pemohon

*
*


Maklumat Lawatan
*

Pengesahan Dan Terma Dan Syarat

TERMA & SYARAT LAWATAN

 1. Dengan ini adalah diperakukan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Pihak Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin (MTMZA) berhak membatalkan kelulusan sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar atau palsu.
 2. Pemohon hendaklah bertanggungjawab dan memastikan semua peserta yang hadir berpakaian sopan sepertimana etika ketika berada di Masjid termasuk tetamu bukan Islam.
 3. DILARANG MEROKOK/VAPE samada di dalam atau di sekitar kawasan MTMZA termasuk kawasan parkir MTMZA. Premis Kerajaan telah diwartakan sebagai Kawasan Larangan Merokok.

Kembali