BORANG TEMPAHAN PENGGAMBARAN
Jika pernah mengisi borang

Sila isi maklumat anda.


Tarikh & Masa Mula
Tarikh & Masa Tamat
Nama Penuh Anda
Nombor Kad Pengenalan Anda, eg: (820920105972)
Nama Syarikat Anda
Alamat Syarikat Anda
Poskod Syarikat
Bandar
Nombor Telefon Anda
Nombor Faks
Alamat E-mel Anda


Pilih Jenis Penggambaran


Isi jenis(lain-lain) penggambaran Anda
Tujuan Penggambaran
Tajuk Penggambaran
Lokasi Penggambaran
Bilangan Krew atau Artis
Maklumat Kenderaan atau Pengangkutan
# Jenis Pengangkutan Jumlah Pengangkutan No. Pendaftaran Pengangkutan
Nota : sejumlah bayaran akan dikenakan bagi penggunaan melebihi masa operasi
Nota : sejumlah bayaran akan dikenakan bagi penggunaan melebihi masa operasi


Sila pastikan maklumat diisi adalah tepat


Maklumat Pemohon


Maklumat Penggambaran


Syarat